Mødedato
19-11-2020 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Borgerbesøg- og henvendelser

2

Godkendelse af dagsorden

3

Godkendelse af budget for Miljøpunkt Amager 2021 (2020-0852150)

4

Ny aftaletekst mellem Amager Øst Lokaludvalg og Miljøpunkt Amager (2020-0851747)

5

Intern høring: Tilpasning af lokaludvalg (2020-0852317)

6

Høring: Forslag til ændrede retningslinjer for altaner i København (2020-0851754)

7

Drøftelse: Proces for høring af VVM (miljøkonsekvensrapport) for Lynetteholm (2020-0851733)

8

Henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget om Lufthavnsparkering (2020-0851793)

9

Status på lokaludvalgets puljemidler (2020-0141491)

10

Puljeansøgning: Ny bog om Amagermaleren Erik Jensen (2020-0808595)

11

Puljeansøgning: Copenhagen Archive (2020-0814908)

12

Puljeansøgning: Udstilling på Musiktorvet (2020-0831258)

13

Puljeansøgning: Julearrangementer fra NABO Center Amager (2020-0831281)

14

Puljeansøgning: Ovn til keramikværksted (2020-0831309)

15

Puljeansøgning: AMAGER SAMMEN (2020-0831318)

16

Puljeansøgning: Musikbingo (2020-0831338)

17

Puljeansøgning: Ladies Night og Lækre Bøger (2020-0831346)

18

Puljeansøgning: Amagers Julekoncert (2020-0831932)

19

Puljeansøgning (2021-midler): Amager Revyen 2021 (2020-0831949)

20

Afsættelse af midler: Statuette til Frivilligprisen (2020-0858754)

21

Afsættelse af midler: Undersøgelse af trafikale konsekvenser af alternativer til Østlig Ringvej (2020-0851777)

22

Afsættelse af midler: Medlemskab af Cykelbiblioteket (2020-0852263)

23

Orientering: Social bydelsplan (2020-0113584)

24

Statusorientering

25

Formandens meddelelser

26

Punkter til kommende lokaludvalgsmøder

27

Eventuelt