17. Afsættelse af midler: Amager Klima- og Demokratifestival 2021 (2020-0893350)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,

at lokaludvalget afsætter 95.000 kr. af 2021-puljemidlerne til Amager Klima- og Demokratifestival 2021.

Problemstilling

En gruppe af Amager Øst Lokaludvalgs medlemmer og suppleanter ønsker at arrangere en grøn coronasikker demokratifestival med podcasts, videomateriale, fotoudstilling, popup-events, debatter og happenings. Festivalen skal foregå i perioden marts-maj 2021. Arbejdsgruppen samarbejder endvidere med Miljøpunkt Amager og Amager Vest Lokaludvalg. Miljøpunkt Amager er projektleder – alle i gruppen er udførende.

Formålet med festivalen er bl.a. at vise folk hvad de selv kan gøre for skabe bæredygtig udvikling, øge deltagernes viden om nødvendige klimatiltag, oplyse om politiske organer og institutioner som har indflydelse klima-spørgsmål, så folk ved, hvem der er ansvarlige og hvor man kan påvirke, sætte fokus på samspillet mellem Klimaforandringer og Demokrati, samt opbygning af netværk af grønne aktører på Amager.

Det samlede budget er på 240.000 kr.

Løsning

Miljø & Klima-arbejdsgruppen har drøftet projektforslaget. Da der ikke var enighed om indstillingen blev der stemt om den. 4 stemte for indstillingen og 2 stemte imod.

På den baggrund indstiller Miljø & Klima, at lokaludvalget afsætter 95.000 kr. af 2021-puljemidlerne til Amager Klima- og Demokratifestival 2021.

Økonomi

Der afsættes 95.000 kr. af 2021-puljemidlerne.

Videre proces

Se bilagte projektskabelon.

Beslutning

Der var enighed om at det er en forudsætning at der i lighed med den foregående Klima- og Demokratifestival holdes et fysisk arrangement med lige mulighed for deltagelse for alle partier. Da 2021 er valgår bør der sættes fokus på demokratispørgsmålet.

Der blev stillet forslag om at udskyde afsættelsen af midler til projektet, så arbejdsgruppen kan vende tilbage med en mere gennemarbejdet projektbeskrivelse og et mere uddybet budget.

Lokaludvalget stemte om forslaget.

For forslaget stemte: Randi Sørensen, Frank Lambert, Anders Lundsager, Lasse Rossen, Martin Hein, Tom Christensen, Ole Meldgaard, Nicki Wassmann Brøchner, Jens William Grav, Marianne Moegreen, Jørgen Mark Pedersen, Susanne Møller.

Imod forslaget stemte: Hanne Kusiak, Rasmus Steenberger, Ole Pedersen, Nanna Tofte,  Iben Lindemark, Bente Lildballe, Rune Solvang.

Ingen undlod at stemme. 

Der var dermed flertal for forslaget. Der afsættes ikke midler på dette møde.