12. Puljeansøgning: Foreningsdage og studerende hos Bicycle innovation lab - ”Vi Gør-det-Sammen!” (2020-0870370)

Bicycle Innovation Lab søger om støtte til "Foreningsdage og studerende hos Bicycle innovation lab -  ”Vi Gør-det-Sammen!”

Sagsfremstilling

Indstilling 

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra MK-arbejdsgruppen afsætter en underskudsgaranti på 50.000 kr. til ”Foreningsdage og studerende hos Bicycle innovation lab -  ”Vi Gør-det-Sammen!"” af 2020-puljemidlerne. 

Problemstilling 

På vegne af Bicycle Innovation Lab har Joe Storm søgt om 50.000 kr. i støtte til ”Foreningsdage og studerende hos Bicycle innovation lab - ”Vi Gør-det-Sammen!” af 2020-puljemidlerne. 

Aktiviteterne foregår hos Bicycle Innovation Lab ved Prismen. Det bliver afholdt over i mindst seks dage i løbet af 2021. Målgruppen er foreningens naboer, foreninger, boligforeninger og studerende fra Øresundskollegiet. Der forventes 200 – 500 deltagere. Indkøb af værktøj og ladcykel finder sted i 2020. 

Formålet er at skabe netværk og lokalkendskab mellem foreningerne ved at mødes om cykelreparation og lån af ladcyklen, som skal gratis til rådighed for bl.a. bydelens foreninger og de studerende på Øresundskollegiet. Værktøjet der søges om støtte til, stilles ligeledes gratis til rådighed. Der laves forskellige temadage med fokus på fx. punktering, bremser, kæder mm. 

Kontant medfinansiering: 15.000 kr. Anden form for medfinansiering er arbejdstimer, administration og øvrige gennemførelse af projektet. Det overordnede budget lyder på 65.000 kr. og udgifterne vil blive afholdt i 2020. 

Samarbejdspartnere: Miljø Punkt Amager (inkl. Elektronikværksted) og Øresundskollegiet.  
Forventede samarbejdspartnere: Prags Boulevard byhave, boligforeninger. 

Løsning 

MK-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller, at projektet støttes med en underskudsgaranti på 50.000 kr. under forudsætning af, at ladcyklen som der søges om støtte til, bliver en del af cykelbiblioteket på Prags Boulevard. 

Begrundelse: det er et godt projekt der skaber netværk og læring omkring cykling.

Økonomi 

Der er søgt om 50.000 kr. af 2020-puljemidlerne. 
 
Arbejdsgruppen har indstillet, at der bevilliges en underskudsgaranti på 50.000 kr. 

Videre proces 

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 4. januar 2021. 

Beslutning

Der blev stillet forslag om at ansøger sætter en sporingsenhed i cyklen til hvis den bliver stjålet.

Der blev begæret afstemning om indstillingen.

For at støtte med 50.000 kr. stemte: Hanne Kusiak, Randi Sørensen, Rasmus Steenberger, Frank Lambert, Ole Pedersen, Anders Lundsager, Martin Hein, Iben Lindemark, Tom Christensen, Ole Meldgaard, Jens William Grav, Bente Lildballe, Marianne Moegreen, Rune Solvang, Jørgen Mark Pedersen, Susanne Møller

Imod at støtte med 50.000 kr. stemte: Nicki Wassmann Brøchner.

Undlod at stemme: Nanna Tofte.

Der var dermed flertal for indstillingen. Projektet støttes med en underskudsgaranti på 50.000 kr.