20. Intern høring: Ny skulptur til Amagerbrogade (fortrolig) (2020-0892991)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget godkender det bilagte høringssvar fra ad hoc gruppen Kunst på Amagerbrogade.

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget en henvendelse fra Teknik og Miljøforvaltningen vedrørende opstilling af en ny skulptur af en anerkendt dansk billedkunstner. Teknik og Miljøforvaltningen ønsker Amager Øst Lokaludvalgs høringssvar herpå.

Kunstværket er det andet værk, som opstilles på Amagerbrogade i samarbejdet mellem Ny Carlsbergfondet og Teknik og Miljøforvaltningen, og er et resultat af ad hoc-gruppen for Kunst på Amagerbrogades mangeårige arbejde med at få opstillet en række kunstværker på Amagerbrogade.

Løsning

Ad hoc-gruppen for Kunst på Amagerbrogade har udarbejdet høringssvar til Teknik og Miljøforvaltningen.

Ad hoc-gruppen er begejstrede for valg af kunstner, kunstværk og placering og støtter fuldt ud forslaget. Kunstværket vil bringe æstetisk værdi til Amagerbrogade og kunstværket kan blive en seværdighed på Amagerbrogade og et trækplaster for turister og kunstinteresserede.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Høringsproces: Lokaludvalget har svarfrist inden jul, hvorefter sagen behandles af Teknik og Miljøudvalget hurtigst muligt i 2021. 

Først når sagen er på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden, må kunstner og placering af værket offentliggøres.

 

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget uden afstemning. Udkastet til høringssvar blev godkendt.