13. Puljeansøgning (2021-midler): Pakket (OS OG DEM) (2020-0870397)

Sarah McNulty søger om støtte til Pakket (OS OG DEM)

Sagsfremstilling

Indstilling 

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen afsætter en underskudsgaranti på 10.000 kr. til ”Pakket (OS OG DEM)” af 2021-puljemidlerne. 

Problemstilling 

På vegne af Tørreloft/AGA Works har Sarah McNulty søgt om 20.300 kr. i støtte til ”Pakket (OS OG DEM)”. 

Pakket (OS OG DEM) er en udstilling hos værkstedsfællesskabet Tørreloft/AGA Works på Vermlandsgade 61 i februar og marts 2021. Målgruppen er borgere som bor og arbejde i området, kunst- og kultur-interesserede i hele byen. Der forventes ca. 700 deltagere. 

Udstillingen består af et sted-specifik skulptur- og lydværk i garagerummet ud mod Vermlandsgade lavet af kunstnerne Charlotte Thrane og Olga Benedicte.

Udstillingen er AGA Works femte i en serie af stedsspecifikke værker, som udstilles i den gamle industribygnings garage og forsøger at henvende sig til livet på Vermlandsgade og det offentlige liv. Lokaludvalget har støttet de to første udstillinger. Deadline for regnskabet er ikke indtruffet og derfor foreligger der ikke en evaluering af projektet endnu. 

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 45.800 kr. Egenfinansiering beløber sig til 500 kr. Der er givet støtte fra Statens Kunstfond og Rådet for Visuel Kunst specifikt til honorar og materialer til Charlotte Thrane (fremgår af budget). 

Løsning 

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller, at projektet støttes med en underskudsgaranti på 10.000 kr. 

Begrundelse: Det er positivt, at udstillingen er udadvendt og er ikke orienteret mod salg af værkerne samt at den tilgodeser den alternative kunst i bydelen. Flere i BIFUK vil gerne bidrage til, at udstillingsstedet får mulighed for at konsolidere sig i på lokationen. Projektet indstilles til delvis støtte på 10.000 kr. fordi lokaludvalget allerede har støttet to udstillinger i samme serie og da projektet har lav grad af egenfinansiering. 

Økonomi 

Der er søgt om 20.300 kr. af 2021-puljemidlerne. 
 
Arbejdsgruppen har indstillet, at der bevilliges en underskudsgaranti på 10.000 kr. 

Videre proces 

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 30. april 2021.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 

Der afsættes en underskudsgaranti på 10.000 kr. til projektet.