1. Borgerbesøg- og henvendelser

Sagsfremstilling

I

Beslutning

Der var ingen borgerbesøg.