21. Statusorientering

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Herunder følger en oversigt over aktuelle sager hvori Amager Øst Lokaludvalg er engageret. Sager der har et selvstændigt punkt på dagsordenen er ikke medtaget:

  • Amagerbanen fredning - udarbejdelse af tegninger. Digital workshop afholdt den 14.12.
  • Ama'røsten
  • Jul på Sundbyøster Plads
  • Statuette til Frivilligprisen
  • Overtagelse af hal på Kofoeds Skole af Københavns Kommune
  • Prøvestenen Syd

Løsning

At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.

Amagerbanen: Dialogworkshop 14/12 blev afholdt online med ca. 25 deltagere. Der udarbejdes udkast til tegninger, som forelægges arbejdsgruppen, dernæst PET, dernæst Lokaludvalget i januar. Bemærkninger indarbejdes så vidt muligt i det endelige materiale, som forventes klar i starten af februar.

Ama'røsten: Der er redaktionsmøde 1. februar. Der er behov for flere der skriver! Alle er meget velkomne til at deltage i mødet eller bidrage med artikler/artikelforslag.

Prøvestenen Syd: By & Havn er med på at holde området åbent for et halvt år mere. Foreningen arbejder videre med By & Havn om en rekreativ udvikling af området for det kommende halvår, og oplever en god dialog. Der er også planlagt et møde med Miljøpunkt Amager om formidling den 14/1 kl 13-14. (via teams)

Trafikgruppe: Der er afholdt møde den 9. december.

Klima- og Demokratifestival: Næste møde i arbejdsgruppen er 5/1 kl 16.30-18 (formentlig digitalt)

Frivilligprisen: Der er udvalgt en kunstner som skal udarbejde en statuette til kommende modtagere af Frivilligprisen.