23. Punkter til kommende lokaludvalgsmøder

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Sager til kommende møder:

VVM-høring, Lynetteholm (januar)

Løsning

At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning