19. Beslutning: Valgmøde i forbindelse med kommunalvalg 2021 (2020-0891918)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

  1. at lokaludvalget vedtager at igangsætte planlægningen af et valgmøde i Amager Bio i oktober 2021.
  2. at Amager Vest Lokaludvalg spørges, om de er interesseret i at samarbejde omkring planlægning og afvikling af mødet.

Problemstilling

Den 16. november 2021 er der kommunalvalg.

Ved seneste kommunalvalg i 2017 afholdt Amager Øst Lokaludvalg i samarbejde med Amager Vest Lokaludvalg et stort valgmøde i Amager Bio med spidskandidaterne til valget. På dagsordenen var højaktuelle emner for Amagers fremtid. Se mere om mødet her: https://amageroestlokaludvalg.kk.dk/artikel/fuldt-hus-til-valgmoede-i-amager-bio

Tovholdergruppen foreslår, at lokaludvalget afholder et lignende valgmøde i 2021. 

Løsning

At lokaludvalget vedtager at igangsætte planlægningen af et valgmøde i Amager Bio i oktober 2021 og spørger Amager Vest Lokaludvalg, om de er interesseret i at samarbejde omkring planlægning og afvikling af mødet.

Økonomi

Udgifterne til aktiviteter omkring kommunalvalg 2021 forventes at være ca. 75.000 kr., baseret på forbruget ved seneste kommunalvalg.

Videre proces

 

Såfremt Amager Vest Lokaludvalg ønsker at deltage i planlægningen af mødet, afsættes der midler til projektet i januar 2021.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget uden afstemning.