15. Afsættelse af midler: Borgerdialog i forbindelse med høring af miljøkonsekvensrapport for Lynetteholm (2020-0851733)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget afsætter 35.900 kr. til borgerdialog i forbindelse med høringen af miljøkonsekvensrapport for Lynetteholm

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget miljøkonsekvensrapport for Lynetteholm i høring. Høringsfristen er den 25. januar 2021. 

På lokaludvalgsmødet den 19. november blev processen for høringen drøftet. Der var enighed om at lokaludvalget skal spille en formidlende og informerende rolle i forhold til borgerne.

Det foreslås at der afholdes et digitalt borgermøde medio januar. På mødet vil der være oplæg fra By & Havn med fokus på konsekvenserne for Amager Øst bydel, og mulighed for at stille opklarende spørgsmål.

Det foreslås at der annonceres for mødet allerede fra slutningen af december 2020, således at kommunikationen når ud til flest mulige borgere.

Løsning

At lokaludvalget afsætter 13.200kr. af 2020-puljemidlerne til annoncering og 22.700 kr. af 2021-puljemidlerne til annoncering og afvikling af borgermøde.

Økonomi

Der afsættes 13.200kr. af 2020-puljemidlerne og 22.700 kr. af 2021-puljemidlerne, i alt 35.900kr.

 

Beslutning

Der stiles mod et digitalt møde. Det kan dog være nødvendigt at leje et lokale til oplægsholdere m.fl.

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 

Der afsættes 13.200 kr. af 2020 puljemidlerne og 22.700 kr. af 2021 puljemidlerne til projektet.