2. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Mødet blev afholdt digitalt på Microsoft Teams.

Fravær med afbud:

  • Keith Gray – Anders Lundsager deltog som suppleant.
  • Ane Jette Thomsen – ingen suppleant deltog.
  • Hans Møller – ingen suppleant deltog.
  • Rene Steinvig – ingen suppleant deltog.
  • Dansk Folkepartis plads er vakant. Der er ingen suppleanter.

Inhabilitet:

Ole Meldgaard erklærede sig inhabil under pkt. 11 og forlod mødet under behandlingen.
Lasse Rossen erklærede sig inhabil under pkt. 12, og forlod mødet under behandlingen. 
Frank Lambert erklærede sig inhabil under pkt. 14, og forlod mødet under behandlingen.