7. Beslutning: Erhvervspolitik for Amager Øst (2020-0893042)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,

at udkast til erhvervspolitik for Amager Øst Lokaludvalg vedtages.

Problemstilling

For aktivt at bidrage til at nedbryde de barrierer der måtte være for erhvervslivets forsatte eksistens og udvikling i Amager Øst er der blevet nedsat en erhvervsgruppe der refererer til Plan, Erhverv & Trafik (PET).

I tilknytning til Københavns Kommunes erhvervspolitik har Erhvervsgruppen udarbejdet et udkast til en erhvervspolitik for Amager Øst Lokaludvalg. Politikken skal beskrive lokaludvalgets ambitioner og målsætninger for erhvervslivet i bydelen, samt danne grundlag for Erhvervsgruppens fremadrettede arbejde. 

Løsning

I arbejdsgruppen har man allerede drøftet at afholde et møde med embedsmændene der arbejder med Københavns Kommunes overordnede politik, samt at mødes med Citykoordinatoren Morten Bøje Steensgaard Larsen og journalist Leif Beck Fallesen, som et led i at bidrage til at sunde virksomheder kan skabe en fremtid i bydelen. 

I det bilagte udkast beskrives lokaludvalgets ambitioner og målsætninger for erhvervslivet i bydelen. Overordnet ønsker lokaludvalget at bidrage til, at det er attraktivt at drive virksomhed i Amager Øst.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser

Videre proces

Vedtages erhvervspolitikken vil Erhvervsgruppen arbejde videre med at bidrage til erhvervslivets forsatte eksistens og udvikling i Amager Øst.

Beslutning

Nicki Brøchner redegjorde for bilaget og processen.

Lokaludvalget gav kommentarer til arbejdsgruppen vedr. dokumentet. Der var generelt stor tilfredshed med resultatet.

Udkastet til erhvervspolitik blev godkendt med henblik på at erhvervsgruppen formulerer dokumentet færdigt.