22. Formandens meddelelser

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Møder i perioden:

26. november: Uddeling af Frivillighedsprisen til FDF K13 vedr Filipskirken

1. december: Juletræstænding på Sundbyøster Plads

Andre meddelelser:

Hallen ved Kofoeds skole er overtaget af KFF fra oktober

Henvendelse til TMF vedr høringsfrister

Ændring af mødetidspunkter i PET og Miljø & Klima

Advisory Board for natteliv

Løsning

At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

26. november: Uddeling af Frivillighedsprisen til FDF K13 ved Filipskirken

1. december: Juletræstænding på Sundbyøster Plads

Andre meddelelser:

Henvendelse til TMF vedr høringsfrister. Henvendelse til direktør Camilla Bjerre vedr. udsættelse af altanhøring. Vi fik svar at det var OK vi ventede med at svare. Men det var desværre for sent, da høringssvaret allerede var vedtaget og afsendt.

Ændring af mødetidspunkter i PET og Miljø & Klima. PET møderne flyttes til om torsdagen. Der evalueres i juni 2021.

Advisory Board for natteliv, følgegruppe vedr nattelivsplanen, hvor der er 2 lokaludvalgsformænd repræsenteret. Planen kommer i høring til næste år.

Webmøde med ØKF 15. december vedr Unesco World Capital of Architecture 2023. Planlægningen starter 2021. Bydelen skal være ramme om aktiviteter. Vi kan skrives op til nyhedsbreve.