Mødedato
17-12-2020 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Borgerbesøg- og henvendelser

2

Godkendelse af dagsorden

3

Oplæg fra By & Havn vedr. VVM-rapport for Lynetteholm (2020-0851733)

4

Drøftelse: Høring vedr. miljøkonsekvensvurdering for Lynetteholm (2020-0851733)

5

Naboorientering: Dispensation fra lokalplan 567 til midlertidige studieboliger (2020-0893557)

6

Borgerpanelspørgsmål om parkering i Amager Øst (2020-0193285)

7

Beslutning: Erhvervspolitik for Amager Øst (2020-0893042)

8

Beslutning: Fælles henvendelse til Borgerrepræsentationen vedr. store skoler på små grunde (2020-0892149)

9

Drøftelse: Evaluering af Kvikpuljen (2020-0890433)

10

Status på lokaludvalgets puljemidler (2020-0141491)

11

Puljeansøgning: Julehygge på Kofoeds Skole (2020-0870526)

12

Puljeansøgning: Foreningsdage og studerende hos Bicycle innovation lab - ”Vi Gør-det-Sammen!” (2020-0870370)

13

Puljeansøgning (2021-midler): Pakket (OS OG DEM) (2020-0870397)

14

Puljeansøgning: SpringFestival 2021 (2020-0870382)

15

Afsættelse af midler: Borgerdialog i forbindelse med høring af miljøkonsekvensrapport for Lynetteholm (2020-0851733)

16

Afsættelse af midler: Promovering af lokaludvalget på Facebook (2020-0891330)

17

Afsættelse af midler: Amager Klima- og Demokratifestival 2021 (2020-0893350)

18

Godkendelse af budget for lokaludvalgets puljemidler 2021 (2020-0890552)

19

Beslutning: Valgmøde i forbindelse med kommunalvalg 2021 (2020-0891918)

20

Intern høring: Ny skulptur til Amagerbrogade (fortrolig) (2020-0892991)

21

Statusorientering

22

Formandens meddelelser

23

Punkter til kommende lokaludvalgsmøder

24

Eventuelt