9. Lokalpuljen (2021-0281767)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget 3 ansøgninger til Lokalpuljen.

 

1) Marie Louise Cornelius - Jul på Hjul: Historien om isprinsessen. Teaterfortælling ude på skolen for indskolingen.

2) Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen - Del af byen – Kultur og cykling for alle.

3) Sarah Pihl Petersen, Ba Bladh, Nanna Gabriella - Grotto – en kunstudstilling på udstillingsstedet OTTE.

 

 

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

1) Marie Louise Cornelius - Jul på Hjul: Historien om isprinsessen. Teaterfortælling ude på skolen for indskolingen

Isprinsessen er en fabuleren over, hvorfor Snedronningen egentlig endte med at fryse andres hjerter til is. Hvorfor hun havde det behov for at kontrollere andre? For hvad skal der til for, at et menneskes hjerte fryser til is? Hvor mange gange skal de prøve at blive grinet af? Eller blive holdt udenfor? Eller direkte mobbet? Måske endda blive svigtet af en, man stolede på?

En rørende fortælling om svigt og hævn men også om venskabets magt, og at det aldrig er for sent at gøre det godt igen. skoven og englen, der prøvede at hjælpe hende. Kan børnene hjælpe med at fryse hendes kolde hjerte op? Vil de være hendes ven på trods af, hvad hun har gjort? Eller er det for sent? Børnene er aktive medspillere i fortællingen.

Dato for afholdelse: Nov.-dec. 2021

Budget: 17.000 kr.

Ansøgt: 15.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 2.500 pr. forestilling kr. dog max.15.000 kr.

 

2) Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen - Del af byen – Kultur og cykling for alle.

De 35 voksne med handicap, som kommer i aktivitets- og samværstilbuddet Søndre Fasanvej, er i risiko for ensomhed og isolation. Cirka 12 frivillige i Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen tilbyder i øjeblikket cykelture og støtte til deltagelse i andre aktiviteter. Grundet Corona har vi en længere periode været endnu mere afskåret fra samvær med frivillige udefra og fra byens kulturinstitutioner, vi ønsker nu at afvikle mindst et kulturbesøg i efteråret 2021. Takket være de frivillige kan vi komme meget mere ud og være en aktiv og synlig del af byen, livet og de kulturelle tilbud.

Med projektet ønsker vi også langsomt og corona-sikkert at genåbne aktivitets- og samværstilbud i Valby, så verden inviteres indenfor. Naboer og andre interesserede borgere kan blive en del af livet og fællesskabet i Dagtilbuddet Søndre Fasanvej. Enkeltpersoner inviteres ind som frivillige, skiftende kunstnere/ fotografer og lign. inviteres til at udstille, og ALLE interesserede inviteres, i det omfang corona-restriktioner tillader det, til at deltage som frivillige eller gæster, når vi åbner vores tilbud i dagligdagen, til fernisering.

Dato for afholdelse: September 2021 - december 2021.

Budget: 8.000 kr.

Ansøgt: 8.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 8.000 kr.

 

3) Sarah Pihl Petersen, Ba Bladh, Nanna Gabriella - Grotto – en kunstudstilling på udstillingsstedet OTTE.

Det kunstnerdrevne udstillingssted OTTE har som led i en længere udstillingsrække inviteret kunstneren Ba Bladh, der til daglig går på Det Kongelige Danske Kunstakademi og kurator Sarah Pihl Petersen, der arbejder på ARKEN Museum for Moderne Kunst og Roskilde Festival, til at producerer en firedages kunstoplevelse.

Med udgangspunkt i Ba Bladhs renæssanceinspirerede værk Klima-grotesker vil udstillingen stille spørgsmål til menneskets forhold til klima, køn og krop i en verden præget af pandemi, globalopvarmning og endeløse informationsstrømme fra flimrende skærme.

I forbindelse med udstillingen vil der bl.a. blive afholdt en performance lecture om øko-horror og monstrøse naturskildringer i vores visuelle kultur.

Disse tematikker vil desuden blive udfoldet i en lille udstillingspublikation.

Udstillingen annonceres gennem sociale medier og diverse kunstblogge.

Udstillingens målgruppe er primært unge i alderen 20-30 år, men gennem annoncering i lokalpressen og plakater i Valby håber vi at kunne tiltrække en bred skare af Valbys kunstinteresserede borgere.

Dato for afholdelse: 21.-24. oktober 2021

Budget: 11.200 kr.

Ansøgt: 6.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 6.000 kr.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

Økonomi

Tabellerne viser økonomien i puljerne, hvis de indstillede beløb bevilges.

 

Pulje 2021

Disponeret per 14. september 2021

Indstillet 14. september 2021

Resterende pulje, hvis ansøgningerne imødekommes.

1.500.000 kr.

1.464.620 kr.

29.000 kr.

6.380 kr.

Pulje 2022

(forventet)

Disponeret per 26. august 2021

Ansøgt 26. august 2021

Resterende pulje, hvis ansøgningerne imødekommes.

1.500.000 kr.

122.500 kr.

0 kr.

1.377.500 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt.