6. Orientering om Movias evaluering af Nyt Bynet (2021-0286222)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

Movia har evalueret Nyt Bynet, der blev implementeret i efteråret 2019 for at tilpasse busnettet til Cityringen. 

Den del af evalueringen, der vedrører Københavns Kommune er vedhæftet som bilag. Den fulde evaluering kan rekvireres fra sekretariatet. 

I løbet af af perioden har Valby Lokaludvalg været i dialog med Økonomiforvaltningens Team Mobilitet og Movia om nogle af de udfordringer Nyt Bynet gav i Valby. Der medførte, at der blev oprettet en ny linje 11, der kører mellem Hvidovre Hospital/Vigerslevvej til Rådhuspladsen. Linjen fik flere afgange end den daværende linje 10, og erstatter på den måde i højere grad linje 1A på Vigerslev Allé. Linje 10 kører nu fra Brønshøj til Åmarken Station. Linje 23 og 133 er omlagt, så de får en mere direkte rute og færre forsinkelser. 
ved Valby Station har Movia nu som forsøg oprettet et stoppested på Lyshøjgårdsvej tæt ved Toftegårds allé, så det bliver nemmere for linje 18s passagerer at placere sig rigtigt og komme med den første bus. Movia undersøger desuden om der skal være en øget frekvens på linje 18, der til tider har kapacitetsproblemer. 

Desuden anbefaler Movia, at der gennemføres forbedringer af skifteforholdene fra Ny Ellebjerg Station til busserne på Gl. Køge Landevej. 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

 

Videre proces

 

Økonomiforvaltningen arbejder videre med budgetnotater på foreslåede ændringer.

Beslutning

Ad 1. at Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad 2. at Høringssvaret blev godkendt med enkelte justeringer. Michael Fjeldsøe er bemyndiget til at færdiggøre høringssvaret