3. Forudgående høring af kommuneplantillæg for Hotel- og Restaurantskolen (2021-0152902)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. kommuneplantillæg for Valby Hotel- og Restaurantskole

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget forudgående høring af forslag til kommuneplantillæg for Val y Hotel- og Restaurantskole. Hotel- og Restaurantskolen ønsker at bygge et projekt med ny skole samt boliger. 

Hotel- og Restaurantskolen ønsker at udvikle området til et 'gastronomisk campus' med ny fagskole på en del af ejendommen, nye studieboliger, familieboliger og kombineret skole og liberalt erhverv på den resterende del af ejendommen. 

Se vedlagte høringsmateriale. 

Valby Lokaludvalg drøftede på møde d. 8. juni projektet i en indledende høring. By&Trafik gruppen drøftede denne høring på møde d. 7. september og foreslår at Valby Lokaludvalg gentager høringssvaret fra juni. 

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. forudgående høring af forslag til kommuneplantillæg for Valby Hotel- og Restaurantskole. 

 

Videre proces

Projektet bearbejdes videre og der kommer et forslag til kommuneplantillæg samt til en lokalplan for området. 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt, med følgende ændring:

Der lægges op til en C3*-ramme for byggeri, hvor den endelige tæthed og bebyggelsesprocent fastsættes senere i processen. Det er lokaludvalgets opfattelse, at planlægningen bør ske i henhold til en normal C3-ramme, hvilket indebærer en bebyggelsesprocent på 185.