Mødedato
14-08-2018 18:30

Dagsorden

PunktTitel
1Borgernes Tid ( )
2Godkendelse af dagsordenen ( )
3Områdefornyelse Folehaven - orientering (2018-0153392)
4Drøftelse og vedtagelse af høringssvar vedr. intern høring om udarbejdelse af lokalplanforslag "Mølle allé" (2018-0210801)
5Høring: Plan for visuel kunst i København 2018-2022 (2018-0209294)
6Høring: Øget badesikkerhed med elektronisk livredderovervågning (2018-0209327)
7Høring - Forslag til tillæg til kommuneplan 2015 vedr. butiksstørrelser i detailhandel (2018-0210890)
8Høring vedr. forskrift for indretning og drift af restauranter (2018-0211006)
9Drøftelse af ønsker om cykelstier på Valby Langgade ml. Annexstræde og Gl. Jernbanevej (2018-0211032)
10Udpegning af medlemmer til Valbyparkgruppen (2018-0211055)
11Udmøntning af midler til cykelevent under Valby Kulturdage 2018 (2018-0184731)
12Beslutning om sammenlægning af Lokalpuljen og den interne pulje i 2018 (2018-0211045)
13Afsættelse af midler til udarbejdelse af placeringsforslag til skulptur i Kulbaneparken (2018-0211062)
14Lokalpuljen (2018-0210744)
15Statistik for Lokalpuljen 1. halvår 2018 (2018-0210780)
16Meddelelser ( )