Mødedato
14-08-2018 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Borgernes Tid

2

Godkendelse af dagsordenen

3

Områdefornyelse Folehaven - orientering (2018-0153392)

4

Drøftelse og vedtagelse af høringssvar vedr. intern høring om udarbejdelse af lokalplanforslag "Mølle allé" (2018-0210801)

5

Høring: Plan for visuel kunst i København 2018-2022 (2018-0209294)

6

Høring: Øget badesikkerhed med elektronisk livredderovervågning (2018-0209327)

7

Høring - Forslag til tillæg til kommuneplan 2015 vedr. butiksstørrelser i detailhandel (2018-0210890)

8

Høring vedr. forskrift for indretning og drift af restauranter (2018-0211006)

9

Drøftelse af ønsker om cykelstier på Valby Langgade ml. Annexstræde og Gl. Jernbanevej (2018-0211032)

10

Udpegning af medlemmer til Valbyparkgruppen (2018-0211055)

11

Udmøntning af midler til cykelevent under Valby Kulturdage 2018 (2018-0184731)

12

Beslutning om sammenlægning af Lokalpuljen og den interne pulje i 2018 (2018-0211045)

13

Afsættelse af midler til udarbejdelse af placeringsforslag til skulptur i Kulbaneparken (2018-0211062)

14

Lokalpuljen (2018-0210744)

15

Statistik for Lokalpuljen 1. halvår 2018 (2018-0210780)

16

Meddelelser