Mødedato
13-08-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Borgernes Tid

2

Godkendelse af dagsordenen

3

Høring Blushøjvej II - drøftelse og vedtagelse af høringssvar (2019-0213078)

4

Høring: Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2020-2023 (2019-0212739)

5

Høring: Plan for Københavns Biblioteker 2019-2023 (2019-0212676)

6

Udtalelse vedr. helhedsplan for Toftegårds Plads (2019-0213164)

7

præsentation af visualisring af bro fra Grønttorvet til FL Smidth området (2019-0213275)

8

Vedtagelse af støtteskrivelse til kunstprojekt på Gl. Køge Landevej (2019-0212895)

9

Orientering om Valby Kulturdage (2019-0213219)

10

Orientering om Valby Lokaludvalgs aktiviteter (2019-0213092)

11

Sammenlægning af puljer (2019-0213324)

12

Udmøntning af midler til ”Oplysning og Debat” (2019-0168980)

13

Udmøntning af midler til ”Fokus på energibesparelser” (2019-0169006)

14

Udmøntning af midler til indsatsen ”Fokus på tilflyttere i kollegier og ungdomsboliger” (2019-0168959)

15

Udmøntning af midler til indsatsen ”Affaldssortering på Valby Kulturdage 2019 (2019-0168911)

16

Lokalpuljen (2019-0210474)

17

Meddelelser