7. Lokalplan Damhusåen (2021-0099733)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg beslutter, om vi skal supplere vores høringssvar med en henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget

2) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager brev til Teknik- og Miljøudvalget. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i 2 omgange drøftet høring om en lokalplan, der giver Hofor mulighed for at opføre solceller på et teknisk område ved Valbyparken. Valby Lokaludvalg var positiv overfor planerne. 

I forbindelse med høringen har Danmarks Naturfredningsforening afgivet et høringssvar og skabt debat om, om der er store naturværdier i området og opfordrer til, at man ikke opfører solcellerne og åbner området for gæster. Høringssvaret er vedlagt som bilag. 

Hofor har lavet et notat, der beskriver forureningsgraden af området. Hofor vil, som andre steder, skabe biodiversitet ved beplantningen omkring solcellerne. 

By&Trafik drøftede sagen d. 6. april og har udarbejdet vedlagte forslag til henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget. 

Løsning

at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager brev til Teknik- og Miljøudvalget

Beslutning

Kommentaren blev vedtaget med denne tilføjelse:  Som udgangspunkt ønsker vi, at den konstaterede alvorlige forurening oprenses.