5. Endelig godkendelse af kommentar til Restaurations- og Nattelivsplan 2021 (2021-0099847)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1) at Valby Lokaludvalg godkender kommentar til udkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2021 

Problemstilling

1. marts 2021 modtog Valby Lokaludvalg første udkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2021 til tidlig inddragelse i lokaludvalgene. 

Planen er udarbejdet med udgangspunkt i arbejdet i Advisory Board for Natteliv, hvor lokaludvalgene har været repræsenteret ved Indre By Lokaludvalg.

Planen skulle behandles første gang politisk i KFU  d. 4. marts 2021. 

Et enigt Kultur- og Fritidsudvalg godkendte dog et ændringsforslag om, at udkastet til Restaurations- og Nattelivsplan 2021 tilbagevises til fornyet behandling med henblik på, at forvaltningerne udarbejder et nyt første udkast til politisk udvalgsbehandling.

Valby Lokaludvalgs Kultur- og Fritidsudvalg valgte alligevel at drøfte planen på deres møde den 16. marts, og indsende vedhæftede kommentar til planen og processen inden høringsfristen 31. marts. 

Kommentaren er indsendt med forbehold for endelig godkendelse på Valby Lokaludvalgs møde den 13. april. 

Udkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2021 kan hentes på Valby Lokaludvalgs hjemmeside her

https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2021/04/Første-udkast-til-Restaurations-og-Nattelivsplan-2021.pdf

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender kommentar til udkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2021. 

 

Videre proces

 

Alle henvendelser vedrørende Restaurations- og Nattelivsplan 2021 vil blive samlet og forelagt Kultur- og Fritidsudvalget på rådhuset. 

Beslutning

Kommentaren blev endeligt godkendt