12. Lokalpuljen (2021-0093569)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget 11 ansøgninger til Lokalpuljen.

1) Allan Sjølin - Plejehjemskoncerter med Méndez og Sjølin

2) Instituto Iberiamericano - Musikalsk sommerferieaktivitet

3) Peter Dyreborg & Co.- Poetry slam KBH-mesterskabet 2021-2022 i Valby Kulturhus

4) Copenhagen Dance Arts - Come Dance with me

5) Fritidsakademiet - FRAK - Grønne Generationsmøder i Valby

6) Cowbell Music ved Benjamin Koppel - Summer Jazz 2021

7) Clorofille Naturforening - Valby udforsk og opdag

8) Signe Frydenlund/Danseglad.dk - Dans en bog

9) Asta Stuhr - Kortfilmen ”En Faders Synder”

10) Teater V - STAV TIL SEX–Nyskabende Seksualundervisningsteater til Valbys udskolingselever!

11) Charlotte Gross - En rejse til fremmede himmelstrøg i Valby

 

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

1) Allan Sjølin - Plejehjemskoncerter med Méndez og Sjølin

Méndez og Sjølin, bestående af Yolanda Méndez klassisk sanger og jeg Allan Sjølin klassisk guitarrist, har opbygget et koncertprogram skræddersyet til ældre på de danske plejehjem. Vi har været i positiv dialog om at komme og underholde, et samarbejde de har været åbnet overfor.

Grundet nutidens forholdsregler er der selvsagt en del hensyn, vi skal tage stilling til, hvilket åbner for evt. alternativ løsningsforslag for de beboere som ikke kan komme til koncerten pga. publikumsgrænse, som fx, som fx livestream. Vi er blevet enige med plejehjemmene om at holde plejekoncerterne indendørs, dog med den mulighed at holde det udendørs hvis vejret tillader det, udendørs når vejret tillader det. Af hensyn til de restriktioner der måtte komme op mhp.covid-19, må vi selvsagt være flexibel med datoerne.

Dato for afholdelse: Marts-september 2021.

Budget: 24.000 kr.  

Ansøgt: 24.000 kr. 

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 24.000 kr.

 

2) Instituto Iberiamericano - Musikalsk sommerferieaktivitet

5 dages forløb i instrumentundervisning i hhv. guitar og/eller ukulele med vores lokale undervisere. Børn og unge i hold af op til 5 elever mødes 1x1 time i 5 dage og modtager undervisning sammen i et af ovenstående instrumenter. Undervisningen foregår over en uge.

Målgruppe: Børn og unge i alderen 6-17 år.

Hold 1: 6-8 år, hold 2: 9-11 år, hold 3: 12-14 år, hold 4: 15-17 år.

Vores underviser vil undervise på begynderniveau eller på det niveau, hvor eleverne er. I løbet af workshoppen vil eleverne blive introduceret til deres instrument, klang og virkemidler samt basisteknikker til at spille sammen med andre. 

Kurset er en introduktion og en inspiration til at spille musik fremadrettet. 

Dato for afholdelse: En uge i skolernes sommerferie.

Budget: 75.700 kr.  

Ansøgt: 61.200 kr.  

Puljeudvalget indstiller, at der gives afslag på ansøgningen.

Afslaget begrundes med manglende lokal forankring og uforholdsvis høj pris pr. deltagende barn.

 

3) Peter Dyreborg & Co.- Poetry slam KBH-mesterskabet 2021-2022 i Valby Kulturhus

Poetry slam er en konkurrence i mundtlig fremførelse af digte og anden litteratur, og hvor publikum giver point og kårer vinderen. Der søges om støtte til tre poetry slam-arrangementer i Valby Kulturhus i efteråret 2021, hvor der afholdes kvalifikationsrunder til finalen i KBH-mesterskabet. Slam-miljøet i Valby er det største og mest toneangivende i Danmark. Deltagerne er en blanding af professionelle og semi-professionelle, samt vækstlagsudøvere og unge talenter. Denne bredde er karakteristisk og sær-egen for miljøet, ligesom deltagerne og publikum har en høj grad af diversitet. Valby-miljøet er opbygget siden 2013 i samarbejde med Kultur V og Valby Kulturhus. Det bidrager meget væsentligt til Valbys kulturliv, og der er kun ganske få andre lokale litteraturtilbud. Denne ansøgning skal ses i lyset af corona-situationen, der gør det meget vanskeligt at gennemføre lokale kulturarrangementer som disse, især fordi den forventede nedsatte publikumskapacitet giver væsentligt lavere billetindtægter.

Dato for afholdelse: 2. september 2021 - 7. oktober 2021

Budget: 77.700 kr.  

Ansøgt: 18.960 kr. 

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 18.960 kr. 

 

4) Copenhagen Dance Arts - Come Dance with me

Come Dance with Me er et unikt tiltag under Copenhagen International Dance Festival, hvor moderne dansere møder borgere i alle aldre præcis dér hvor de har deres hverdag, eller dér hvor de af forskellige årsager er en periode af deres liv; uddannelsesinstitutioner, plejehjem, børnehaver, aktivitetscentre for forskellige målgrupper.

Projektet er en videreudvikling af forrige års succes-turne i Københavnsområdet 0-100 (2019) og En Storby i Bevægelse (2020). I år ønsker vi at udvide med 10 forestillinger i Valby. Forestillingerne viser uddrag skabt af flere unikke koreografer, og fleksible i sin form således at det kan spille under Corona-restriktioner, fx uden for i gården og haven eller gentages flere gange for publikum i grupper. Truppen består af 5-7 dansere i karakteristiske kostumer og dertil transportabelt lydanlæg.

Konkrete aktiviteter: 10 forestillinger af 10-20 min. varighed on location på institutioner og pladser og arrangeres som udgangspunkt udendørs.

Dato for afholdelse: 15. maj – 15. juni 2021

Budget: 33.000 kr.  

Ansøgt: 20.000 kr. 

 Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 20.000 kr. 

 

5) Fritidsakademiet - FRAK - Grønne Generationsmøder i Valby

Med fokus på vilde, spiselige planter, bringes forskellige generationer og borgergrupper tættere på hinanden. Projektet løber over tre sæsoner, hvor Valbys borgere mødes to gange i løbet af en uge pr. forløb og deltager i alt fra sankning og madlavning i naturen, til at spise med ved arrangementerne eller bare stoppe op og høre mere om den lokale, spiselige natur ved de boder der sættes op i byrummet på udvalgte dage. Hver sæson har afsluttende aktiviteter, hvor vi inviterer venner, familie og lokalområdet til at smage på frugten af deltagernes arbejde og oplevelser; popup smagsprøver af vild mad samt fællesspisning på et lokalt aktivitetscenter, hvis covid- 19 tillader det. Grønne Generationsmøder foregår dermed på kryds og tværs af Valby.

Grønne Generationsmøder styrker ligeledes den sociale sammenhængskraft lokalt, og er med til at danne relationer på tværs af generationer og etnicitet. Projektet skaber et fællesskab ved at tilbyde naturen som et fælles tredje, deltagerne kan samles om.

Dato for afholdelse: Sommer/efterår 2021

Budget: 45.120 kr.  

Ansøgt: 29.620 kr. 

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 29.620 kr.

 

6) Cowbell Music ved Benjamin Koppel - Summer Jazz 2021

Vi er af den opfattelse, at corona-epidemien betyder at folk i endnu højere grad end før har brug for fællesskabs-skabende, kunstneriske oplevelser af højeste kvalitet. VI vil med SUMMER JAZZ 2021 sikre at publikum, for så vidt at corona-restriktionerne tillader det, får mulighed for live i Prøvehallen og i haven på Stadfeldtsvej 10 at opleve fantastiske musikere i eminent sammenspil. Samtidig vil vi tilføre en online/digital dimension, der betyder at vi kan tilbyde ælde og udsatte at opleve koncerterne i deres egne hjem enten i direkte streamning eller on-demand (når de selv ønsker det).

Vi har til hensigt at gennemføre seks-otte koncerter der henvender sig til et bredt publikum og arbejder desuden på at tilbyde både concert-talks med musikere (her er den digitale dimension også interessant, da publikum fra nær og fjern vil kunne komme i kontakt med de optrædende) samt særlige events der knytter sig til det musikalske indhold.

Vi overholder naturligvis til enhver tid alle corona-forordninger og restriktioner og gældende retningslinier. Dette betyder også at vi kun kan planlægge med et fysisk publikum, men ikke være sikre på at vi også rent faktisk må have et fysisk publikum i salen. Derfor er det også afgørende for os at indtænke den digitale dimension fra start, så al planlægning og musikalsk tilrettelæggelse ikke vil gå tabt, hvis corona-epidemien skulle vise sig at stille forhindringer i vejen.

Dato for afholdelse: 1.-15. juli 2021.

Budget: 518.500 kr.  

Ansøgt: 50.000 kr. 

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 50.000 kr.

 

7) Clorofille Naturforening - Valby udforsk og opdag

Vi forbinder Valby ved at etablere en vandrerute igennem Valby og udvikle et hæfte med kort og 20 aktivitets stop med fokus på naturen i de grønne områder og Valbys historie. Deltagerne finder vej via et kort, på de forskellige stop får de vejledning til aktiviteterne. Hæftet er et værktøj som nemt kan bruges af lokale skoler hvor både lokalkendskab og kreativitet kombineres. Derudover er det et godt tilbud til børnefamilier som kan gå på opdagelse i kvarteret i weekenden og præsentere børnene for sjove og lærerige lege og aktiviteter hvor både lokal natur og historie kommer i spil. Hæfterne vil være gratis og tilgængelige på Naturlegepladsen og lokale biblioteker. Vi vil organisere 4 workshops for de lokale skoler (Kirsebærhavens Skole og Lykkebo Skole) og 1 workshops til områdets børnefamilier i weekenden i samarbejde med Naturlegepladsen.

Dato for afholdelse: Sommer og efterår 2021

Budget: 50.000 kr.  

Ansøgt: 24.000 kr. 

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 24.000 kr.  

 

8) Signe Frydenlund/Danseglad.dk - Dans en bog

Alle medvirkende voksne får trådløse høretelefoner på. Først afspilles en lydbog, som børnene lytter til med kroppen, dvs alle opfordres til at vise med kroppen hvad der foregår i historien.

Vi er udendørs, hvor der er god plads og inspiration til fysisk udfoldelse. Alle hører det samme og der er plads til alles behov. De stille børn forstyrres ikke og de energiske børn forstyrrer ikke.

Efter historien guides børnene til bevægelse, hvor historiens temaer tages op. Det er undertegnede, der faciliterer og børnene hører min stemme i en trådløs mikrofon, samt musik - klart og tydeligt, uanset hvor i læringsrummet de befinder sig.

Børnene inviteres til nonverbale interaktioner og alle bevægelsesdelens oplæg er åbne, så der er plads til sjov og fri fantasi.

Dato for afholdelse: Foråret 2021 (april/maj)

Budget: 52.390 kr.  

Ansøgt: 32.390 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 32.390 kr.

 

9) Asta Stuhr - Kortfilmen ”En Faders Synder”

”En Faders Synder” er en psykologisk kortfilmsthriller, der handler om det gode og onde i en præst. Projektet er skabt af Jahfar Muataz & Frederik Rye, der indgår i et kreativt samarbejde med producerne Asta Stuhr & Julie Carla Mortensen. Alle fire er en del af filmfællesskabet, Super16, som har base hos Nordisk Film i Valby.

Målet er at, at Valby skal danne ramme for store dele af projektet, hvor både borgere og unikke locations vil blive inddraget. Derudover tilstræber vi at afholde en åben visning for valbyborgerne, hvor vi påtænker at enten Valby Kulturhus eller Jesus Kirken skal danne ramme for begivenheden. Hertil er vores mål, at minimum 100 borgere deltager i visningen, hvor der naturligvis vil være en efterfølgende Q&A med filmens kernehold.

Vores primære målgruppe, 20-60-årige, vil blive gjort opmærksom på begivenheden via opslag på Facebook og Instagram.

Dato for afholdelse: 21. -30. maj og 24. november 2021

Budget: 186.351 kr.  

Ansøgt: 20.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 20.000 kr.

 

10) Teater V - STAV TIL SEX–Nyskabende Seksualundervisningsteater til Valbys udskolingselever!

Forestillingen opføres ude på skolerne, i klasselokalet, for én klasse ad gangen. (eller hvis Corona –Digitalt ”live” - på FUTURE V!) På den måde kommer forestillingen helt tæt på eleverne. Vi vil med STAV TIL SEX møde de unge, hvor de er trygge, og derfor mere åbne for ny læring, også på det seksuelle område.

STAV TIL SEX skabes med et ikke-heteronormativt udgangspunkt og vil styrke unges viden om kønsidentiteter og mulige seksualiteter. Ud fra et frisindet og sexpositivt udgangspunkt, ønsker vi, at starte en samtale om alt det, der for mange unge kan føles svært og uoverskueligt, at tale om.

Dato for afholdelse: 19. april til 7. maj 2021

Budget: 100.000 kr.  

Ansøgt: 50.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 50.000 kr.

Indstillingen er afhængig af hvordan Dorthes samtale med ansøger falder ud.

 

11) Charlotte Gross - En rejse til fremmede himmelstrøg i Valby

Med musik, teater og dans tager vi publikum med på en rejse. Vi er en musikalsk familie, der har boet i Valby i 23 år og vi og vores kollegaer vil gerne glæde vores medborgere. Vores samfund har i over et år været lukket ned i større eller mindre grad og vi har ikke kunnet rejse og nu vil vi gerne med vores musik og optræden give fantasien vinger og give publikum en følelse af at have været på en god og lang rejse, hvor man kommer hjem fuld af inspiration og god energi. Vores publikum er alle mennesker i alle aldre. Vi vil prøve at finde samarbejdspartnere, der allerede har et publikum, til at arrangere og afholde arrangementerne med. Eksempelvis erhvervsforeninger, skoler, fritidsklubber, plejehjem, foreninger. Vi forestiller os at annoncering lokalt med plakatophæng, i lokalavisen og på sociale medier vil være relevant.

Dato for afholdelse: maj-juni 2021 (eller senere, afhængigt af restriktioner)

Budget: 27.000 kr.  

Ansøgt: 20.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 20.000 kr.

Støtten gives under forudsætning af, at ansøger indmelder aftaler senest 1. maj 2021. 

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

Økonomi

Tabellerne viser økonomien i puljerne, hvis de indstillede beløb bevilges.

Pulje 2021

Disponeret per 13. april 2021

Indstillet den 13. april 2021

Resterende pulje, hvis ansøgningerne imødekommes.

1.300.000 kr.

374.550 kr.

 

288.970 kr.

636.480 kr.

 

 

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt med en den ændring, at behandlingen af Teater Vs ansøgning Stav til Sex udsættes og ansøger bedes sende en opdateret ansøgning