Mødedato
12-11-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Borgernes Tid

2

Godkendelse af dagsordenen

3

Ny institution på Saxtorphsvej - endelig godkendelse af høringssvar på intern høring samt afsættelse af midler til afholdelse af borgermøde (2019-0303274)

4

Naboorientering - ansøgning om at fælde og erstatte bevaringsværdig trærække på Gamle Carlsberg Vej (2019-0303335)

5

Høring om kortlægning af musik i Københavns Kommune (2019-0302866)

6

Høringssvar vedr. Serviceniveauer på området for udsatte børn og unge (2019-0301825)

7

Høringssvar vedr. kvalitetsstandarden Ældre i København 2020 (2019-0299300)

8

Orientering vedr. svar på henvendelse om Læstedet og Højdedraget (2019-0303959)

9

Juletræstænding 2019 (2019-0303634)

10

Vedtagelse af puljebudget 2020 (2019-0303467)

11

Lokalpuljen (2019-0302511)

12

Meddelelser