6. Endelig godkendelse af svar på naboorientering gavlmalerier på Gl. Køge Landevej 43-45 (2021-0317409)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg godkender svar på naboorienteringen om gavludsmykning på Gl. Køge Landevej 43-45 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg modtog naboorienteringen om gavludsmykning på Gl. Køge Landevej den 16. september, med svarfrist den 7. oktober.

Der kunne ikke opnås udsættelse af svarfristen, hvorfor Kultur- og Fritidsudvalget har skrevet og indsendt et svar på naboorienteringen. 

Kultur- og Fritidsudvalget har haft besøg fra repræsentanter fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, der har fremlagt projektet. På den baggrund, og på baggrund af materialet, har Kultur- og Fritidsudvalget skrevet og indsendt vedhæftede høringssvar. 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender svar på naboorienteringen endeligt. 

 

Beslutning

Svar på naboorientering blev godkendt endeligt.