2. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt. 

Fraværende med afbud: Birgit Meisel (Susan Gyldenholm-Offenberg deltog), Driss el Mekki (Jakob de Aqiono Berg deltog), Grethe Nørk (Lene Buerup Hansen deltog), Henrik Christensen. 

Fraværende uden afbud: Tommy Jensen