13. Meddelelser

Sagsfremstilling

Valby Kulturdage
Sekretariatet og styregruppen er startet på planlægningen af Valby Kulturdage. Der arbejdes på forskellige modeller for hvordan kulturdagene afholdes, så det tilpasses til, hvad man må i starten af september. 

Institution på Saxtorphsvej
Der skulle d. 16. marts være afholdt et møde mellem Valby Lokaludvalg, Børne- og Ungdomsforvaltningen samt Økonomiforvaltningen vedr. placeringen af en institution på Saxtorphsvej samt alternative placeringer. Mødes blev grundet Covid 19 aflyst. Der er endnu ikke fastsat en ny mødedato.
Byggeri København opstarter nu borgerdialogen omkring institutionen på Saxtorphsvej. Det holdes som en virtuel tegnestue med præsentationer og mulighed for at kommentere via mail. 

Ophævelse af anlægsloftet
For at holde gang i økonomien og undgå fyringer i byggebranchen har regeringen ophævet anlægsloftet i 2020. Københavns Kommune har fremrykket en række projekter. Se mere på Valby Lokaludvalgs hjemmeside