3. Præsentation af projekt cykelsti i Kulbaneparken (2020-0108660)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

 1) at Valby Lokaludvalg drøfter og godkender udtalelse vedr. projekt cykelsti i Kulbaneparken. 

 

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har tidligere godkendt projektforslag for Kulbaneparken. Siden er skaffet finansiering af en gennemgående asflateret cykelsti.

En cykelsti gennem Kulbaneparken vil forbinde Vigerslev Allé Station samt Grønttorvet med Vigerslevparken og den nye cykelbro over Folehaven. Cykelstien vil bidrage til at åbne Kulbanekvarteret og parken for naboområderne som bl.a. Grønttorvet og udbygge cykelstinettet i denne del af Valby. Som en del af cykelstien skabes samtidig et krydsningspunkt over den trafikerede Vigerslevvej, så der bliver forbindelse til cykelbroen over Folehaven. Med midlerne kan der anlægges en asfalteret og belyst cykelsti, som en integreret del af parkens øvrige stisystemer, hvilket også vil øge trygheden i parken i det udsatte byområde. På den måde understøttes værdien af Kulbaneparken også som kvarterets attraktion, fælles mødested og ramme for styrkede fællesskaber på tværs af kvarteret og generationer og som et udflugtsmål for københavnerne.
 

Anlæggelsen af cykelstien vil et enkelt sted foregå langs med Kulbanevej, hvilket betyder en indsnævring af vejen Indsnævringen vil også virke fartdæmpende. I den vestlige ende ud for centeret, omdannes skråparkeringspladserne til parallelparkeringspladser, hvilket medfører nedlæggelse af 17 parkeringspladser. I disse år går man væk fra skråparkeringspladser, da oversigtsforholdene, når man bakker ud ofte er usikre. Parkeringsdækningen på Kulbanevej er lav, , så det vurderes ikke, at pladserne vil savnes. 

Se i øvrigt vedlagte bilagsmateriale.

By&Trafik drøftede projektet på møde d. 5. maj og udarbejdede vedlagte udkast til kommentar. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager udtalelse

 

Videre proces

 

Teknik- og Miljødudvalget behandler på møde d. 22. juni. Herefter sendes projektet i udbud. 

 

Beslutning

Kommentar til projektet blev godkendt