7. Godkendelse af høringssvar til KFU's investeringsforslag til budgetbidrag 2021 (2020-0109208)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg godkender høringssvaret 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg modtog høringen den 11. marts, med høringsfrist den 22. april. På grund af corona-krisen blev høringsfristen udskudt til den 4. maj. 

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede høringen på deres møde den 21. april, og høringssvaret er indsendt inden høringsfristen, med forbehold for efterfølgende godkendelse i lokaludvalget. 

Høringsmaterialet kan ses via Valby Lokaludvalgs hjemmeside

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender det indsendte høringssvar 

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt