10. Udpegning af medlemmer til Valbyparkgruppen (2020-0110167)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg udpeger 2-3 medllemmer til Valbyparkgruppen

Problemstilling

Valby Lokaludvalg og Kgs. Enghavelokaludvalg arbejder sammen om emner, der vedrører Valbyparken i den fælles arbejdsgruppe Valbyparkgruppen. 

Der har været arbejdet med stranden i Valbyparken, der er nu ønsker om at se på trafik i Valbyparken og andre emner. 

I Valbyparkgruppen sidder pt. Michael Fjeldsøe og Birgit Meisel for Valby Lokaludvalg. Jens Juul og Erhard Nielsen sad der tidligere. Der skal derfor vælges nye repræsentanter for Valby Lokaludvalg. 

Der sidder pt. 5 medlemmer fra Kgs. Enghave Lokaludvalg. 

By&Trafik drøftede gruppen og Uffe Jacobsen vil gerne sidde i Valbyparkgruppen. 

Derudover skal der vælges 1-2 medlemmer yderligere. 

Der holdes møder ca. 4 gange om året, eller efter behov. 

Løsning

Valby Lokaludvalg udpeger 2-3 medlemmer til Valbyparkgruppen

Beslutning

Uffe Jacobsen, Lolita Rosenkilde og Lene Eiberg Becker blev udpeget til Valbyparkgruppen.