9. Udpegning af medlem til parkbrugerrådet for Vigerslevparken (2020-0109027)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg udpeger et medlem til parkbrugerrådet for Vigerslevparken

 

Problemstilling

Da Vigerslevparken er en fredet park, skal der med mellemrum laves en udviklingsplan for parken. Teknik- og Miljøforvaltningen står for udarbejdelsen og invitererer en række aktører tl at deltage i et parkbrugerråd, der involveres udformningen af planen. 
Der afholdes også en borgerinddragelse i forbindelse med udarbejdelsen af planen. 

Se vedlagte invitation. NB: Fristen for at melde tilbage er ændret grundet situationen. 

By&Trafik indstiller, at Benjamin Friis udpeges til parkbrugerrådet for Vigerslevparken. 

Løsning

Valby Lokaludvalg udpeger medlem til parkbrugerrådet for Vigerslevparken. 

Beslutning

Benjamin Friis blev udpeget til Parkbrugerrådet for Vigerslevparken