Mødedato
12-02-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Borgernes Tid

2

Godkendelse af dagsordenen

3

Høring i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget "Godthåbsvej 239" og forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan "Toftegårds Plads". (2019-0033113)

4

Læstedet 1 - udtalelse vedr. partshøring (2019-0038613)

5

Intern høring vedr. tillæg 3 til lokalplan F.L. Smidt II - drøftelse og vedtagelse af høringssvar (2019-0037744)

6

Høring vedr. Forslag til forebyggelse af affald ved minimering af engangsplast fra arrangementer (2019-0033093)

7

Høring vedr. Forslag til spildevandsplan 2018 (2019-0033105)

8

Høring vedr. Revision af indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo (2019-0033075)

9

Udmøntning af midler til Klimafestival på Toftegårds Plads 5-11. maj 2019 (2019-0032932)

10

Udmøntning af midler til Store Forårsrengøring i Valby 31. marts 2019 (2019-0032887)

11

Udmøntning af midler til begrønning af Toftegårds Plads Nord og Syd 2019 (2019-0032975)

12

Udmøntning af midler til Valby Reparationsnetværk og afholdelse af reparationscaféer 2019 (2019-0032993)

13

Udmøntning af midler til vedligeholdelse af Valby Miljøgruppes to bytteøer 2019 (2019-0032956)

14

Afsættelse af midler til opgradering af håndbogen Vejledning for Private Fællesveje (2019-0038049)

15

Lokalpuljen (2019-0011856)

16

Meddelelser