1. Naboorientering vedr. Værkstedsvej 3-5 (2020-0186414)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter naboorienteringen

2) at Valby Lokaludvalg vedtager at udtale, at det er en god ide at ombygge bygningen til dette formål. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget naboorientering vedr. Værkstedsvej 3-5. 
Ansøger ønsker at om- og nybygge og skabe et nyt plejecenter. 

Der søges om dispensation til: 

  • at fastholde eksisterende bebyggelsesprocent på 145, fordi den ene bygning bevares, ombygges og udvides, hvilket bidrager til en bæredygtig udvikling af området. 
  • at bevare eksisterende bygning 2-5 etager og udvide den i 2 etager langs værkstedvej. 
  • at reducere friarealet fra 50% til 47%, fordi det er et plejecenter og ikke boliger. 
  • at reducere parkeringskravet, så det følger kravet i Kommuneplan 2019 på 1. p plads pr. 714 m2 plejecenter. 
  • at udelade kantzoner, fordi eksisterende bebyggelse bevares, og derfor ikke følger kantzoner langs byggefelter. 

Se i øvrigt vedlagte bilagsmateriale 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter  naboorientering

Valby Lokaludvalg vedtager at udtale, at det er en god ide at ombygge bygningen til dette formål.

Beslutning

Valby Lokaludvalg vedtog at sende et høringssvr med følgende indhold: 

 

Valby Lokaludvalg synes det er en god ide, at ombygge en eksisterende bygning til plejecenter. 

Valby Lokaludvalg ærgrer sig over at man ikke har set dette projekt og naboprojektet i en sammenhæng. 

Valby Lokaludvalg beder om, at Et Helt Liv får en orientering om projektet.