6. Henvendelse til Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde ang. Kultur V (2020-0183666)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning 

Problemstilling

8. juni modtog Kultur- og Fritidsudvalget en henvendelse fra undervisere i Zone2, der udtrykte bekymring for kulturtilbuddene for børn og unge i Valby, efter de havde fået besked om, at undervisningen i Zone2 skulle i udbud, og derfor aflyst i efteråret. 

Udvalget henvendte sig til Lone Billehøj, chef for Kultur V, og fik som svar, at beskeden om udbud var en fejl, og at grunden til aflysningen af efterårets aktiviteter var den forestående renovering af Valby Kulturhus.  

På baggrund af henvendelsen og i lyset af den manglende information til husets lejere om renoveringen af huset sendte Kultur- og Fritidsvalget vedhæftede henvendelse til Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde. 

Den 6. august modtog udvalget vedhæftede svar fra administrerende direktør Mette Touborg. 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg tog orienteringen til efterretning