10. Meddelelser

Sekretariatet
Da Valby Kulturhus bygges om, flytter sekretariatet fra august til december til Valby Bibliotek. Her kan også holdes mindre møder. Lokaludvalgsmøder afholdes i september i Valby Kulturhus, derefter andre steder. 

Kapacitetsprojekt Harrestrup Å
By&Trafik havde d. 4. august besøg af Jan Burgdorf fra Teknik- og Miljøforvaltningen, der orienterede om status på arbejdet med kapacitetsprojekt Harrestrup Å. 

Cykelstier på Valby Langgade
Micahel Fjeldsøe, Uffe Jacobsen og Dorthe Eren havde d. 4. august møde med Cykel og Vej om projekt cykelstier på Valby Langgade. Der afholdes nyt møde om proces for projektet. 

Sikre skoleveje ved Ålholm Skole
By&Trafik havde d. 4. august besøg af Andreas Morsbøl, der fortalte om et projekt vedr. sikre skoleveje ved Ålholm Skole. Der udarbejdes et budgetnotat på projektet. 

Busser i Valby
D. 24. juni deltog Uffe Jacobsen, Michael Fjeldsøe og Dorthe Eren i møde med Økonomiforvaltningen og Movia vedr. justering af busruter i Valby. Flere af lokaludvalgets ønsker er imødekommet. 

Høring af tillæg til lokalplan F.L. Smidth II. 
Tillæg 3 til lokalplan F-L- Smidth II er sendt i høring. Se bilagsmaterialet her: 
https://blivhoert.kk.dk/hoering/fl-smidth-ii-tillaeg-3-med-kommuneplantillaeg-lokalplanforslag. Der er borgermøder d. 7. september og høringssvaret behandles på møde d. 8. september. 

Lokalplan Mølle Allé. 
Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder på en lokalplan for karréen Mølle Allé/Lillegade/Valby Langgade/Toftegårs Allé. Der har været afholdt et online dialogmøde med bestyrelser og interessenter. Der afholdes borgermøde d. 19. oktober. 

 

 

 

 

 

Beslutning

Sekretariatet flytter fra torsdag d. 13. august midlertidigt til kontor i Valby Bibliotek.