2. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt. 

Tillægsdagsordenspunkt vedr. naboorientering om Værkstedsvej 3-5 blev behandlet efter punkt 7. 

Fraværende med afbud: 
Birgit Meisel, Emmanuelle Kortholm, Benjamin Friis, Driss el Mekki (Jakob de Aquino Berg deltog)