7. Udpegning af ny formand for Kultur- og Fritidsudvalget (2020-0183583)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg indstiller Lene Buerup Andersen som formand for Kultur- og Fritidsudvalget

Problemstilling

Jens Juul har meldt sig ud af Valby Lokaludvalg, og Kultur- og Fritidsudvalget mangler derfor en formand. 

Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet sagen på deres møde den 16. juni. Udvalget indstiller Lene Buerup Andersen, repræsentant for Ældresagen, til ny formand for Kultur- og Fritidsudvalget.  

Løsning

Valby Lokaludvalg udpeger Lene Buerup Andersen til formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

Lene Buerup Andersen blev udpeget som formand for Kultur- og Fritidsudvalget.