4. Valby Lokaludvalgs budgetønsker til budget 2021 (2020-0184433)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og prioriterer ønsker til Københavns Kommunes budget 2021

2) at Valby Lokaludvalg drøfter strategi for at fremme budgetønsker

 

Problemstilling

I forbindelse med tidligere budgetforhandlinger  og forhandlinger om overførselssag 2019/2020 har Valby Lokaludvalg fremsat en række budgetønsker, der endnu ikke er opfyldt. 

Blandt disse er: 

  • Restfinansiering af bibliotek på Toftegårds Plads. Hvis den ønskede model for biblioteket skal bygges, skal der rejses 26 millioner i budgetforhandlingerne. Ved overførselssagen blev pengene kke afsat, men flere partier aftalte at tage sagen op igen i budgetforhandlingerne for 2021. 
  • Cykel/gang forbindelse fra Høffdingsvej/Ramsingsvej til Grønttorvet. Denne forbindelse en vigtig for sammenhængen i Valby. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og prioriterer ønsker til Københavns Kommunes budget 2021. 

Valby Lokaludvalg drøfter strategi for at fremme budgetønsker. 

Beslutning

Udover de i indstillingen nævnte ønsker vil Valby Lokaludvalg ønske bevilling til sikre skoleveje ved Ålholm Skole samt yderligere finansiering af Kulbaneparken 15 mill. 

Af disse ønsker prioriteres bibliotek og kulbanepark som nr. 1 og 2 på grund af sagens presserende karakter.