8. Orientering om Valby Kulturdage 2020 (2020-0183816)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

 

Problemstilling

Valby Kulturdage finder i år sted d. 4. & 5. september.  Det er også det eneste der er, som det plejer. 

Lige inden sommerferien vedtog styregruppen at lave om i konceptet, så vi kan overholde gældende retningslinjer i forhold til covid 19. 

Vi spærrer ikke Valby Langgade af og får ikke boder op og ned af gaden, som vi plejer.
Det betyder også, at lokaludvalget m.v. ikke har informationstelte, som vi plejer.

I stedet laver vi nogle oplevelseszoner flere steder i bybilledet: 

1) Koncertzone i Storbyhaven. Vi spærrer Erik Ballings vej af og sætter en scene op. Foran scenen afspærres et område med plads til 100 eller 200 personer, alt afhængig af, hvor mange man må være samlet i starten af september. 

2) Valby Tingsted: Worldscenen vil være i et cirkustelt, som sidste år. Antal gæster justeres efter reglerne. Hafnia-Hallen er tovholder på et idrætsområde på gaden Valby Tingsted. Her vil man kunne prøve fodbold, fægtning, vægtløftning m.m. Området skaleres til at passe til retningslinjerne. 

3) Toftegårds Plads syd: Zone 2 og Materialecentralen laver et krea-/upcycling område med workshops. Repair Cafe vil også være her. Området vil kunne skaleres til at passe til retningslinjerne. 

4) Aksel Sandemoses Plads: Impact Roasters har sagt ja til at være tovholder på denne zone. Her vil der være fællessang ved Trut og eventuelt børneforestillinger. Impact Roasters vil ogå selv lave mini events. 

5) Kulbaneparken: Områdefornyelsen vil informere om Kulbaneparken, tilblivelsen og det videre arbeje. Kulbaneparkens Venner og Valbigruppen vil være til stede. Dette arrangement er fredag eftermiddag. 

6) Hoffet: Børne- og ungezone hos klubberne.  

Derudover vil enkelte foreninger og forretninger holde mindre events. Følg med i programmet på www.valbykulturdage.dk

 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

 

Videre proces

Sekretariatet og styregruppen følger Covid 19 situationen nøje og justerer program og zoner, så vi overholder alle regler.

Beslutning

Valby Lokaludvalg tog orienteringen til efterretning