8. Udmøntning af midler til Store Forårsrengøring i Valby 26. april 2020 (2020-0032425)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg udmønter i alt 16.000 kr. til Store forårsrengøring i Valby søndag d. 26.april 2020.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af miljøårsplanen for 2020 afsat et rammebudget på i alt 16.000 kr. til Store Forårsrengøring 2020. Herunder følger en beskrivelse og et udspecificeret budget for projektet.

Løsning

Valby Lokaludvalg har siden 2007 arrangeret Store Forårsrengøring i Valby i forbindelse med Danmarks Naturfredningsforening årlige affaldsindsamling. Det er således 13. gang Store Forårsrengøring afholdes i Valby.

Arrangementet har alle årene været succesfulde med omkring 200 deltagere fra hele Valby og ca. 1000 kg. skrald indsamlet pr. år.

Arrangementet finder i år sted på Toftegårds Plads søndag d. 26. april 2020. Der samles affald ind fra kl. 10-12, og der bydes på let mad, drikke og underholdning kl. 12-13. Samtidig med arrangementet på Toftegårds Plads finder der selvstændige affaldsindsamlinger sted flere steder i bydelen. Der vil igen i år være samarbejde med forvaltningen om kampagnen REN kærlighed til KBH og affaldssortering af det indsamlede skrald. Projektet her høj pædagogisk værdi, fordi det samler mange, især børnefamilier, der lærer om affaldsproblemer og sortering.

Økonomi

Budgettet for arrangementet er 16.000 kr.

Udgift

Budget

Fragt af Bolette (gennemsigtig container) inkl. gebyr for affald

2.500

Forplejning til 200 personer

8.000

Underholdning på Toftegårds Plads

4.000

Diverse

1.500

I alt

16.000

Beløbet afsættes indenfor de afsatte midler til miljø i 2020.

Videre proces

Arrangementet planlægges, aktører informeres og bookes og arrangementet afholdes.

Beslutning

1. Valby Lokaludvalg godkendte udmøntning af i alt 16.000 kr. til Store forårsrengøring i Valby søndag d. 26.april 2020