2. Godkendelse af dagsordenen

 

 

 

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen

Beslutning

1. Valby Lokaludvalg godendte dagsorden for mødet.

 

Fraværende med afbud:
Stefan Emkjær, suppleant Bent Bøkman deltog, Emmanuelle Kortholm, suppleant Christina Rath deltog
Jens Juul, suppleant Ejnar Jensen deltog, Lars Brandt, Andreas Funch Nielsen, Lene Becher, Driss El Mekki og Erhard Nielsen

Fraværende i mødet:
Henrik Christensen til kl. 18.47 i behandling af punkt 4
Tommy Jensen til kl. 18.53 i behandling af punkt 4

Fraværende uden afbud:
Ali Kazim

Mødet sluttede kl.: 20.30