4. Godkendelse af udtalelse om Toftegårds Plads (2020-0035491)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg godkender udtalelse om Toftegårds Plads 

Problemstilling

Efter borgermødet om Toftegårds Plads har Valby Lokaludvalg modtaget justerede tegninger, som vi har fået muligheden for at udtale os om. 

Udtalelsen er drøftet i By- og Trafikudvalget den 4. februar og indsendt den 7. februar, med forbehold for endelig vedtagelse i Valby Lokaludvalg.  

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender udtalelsen om Toftegårds Plads. 

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

1. Valby Lokaludvalg drøftede og godkendte udtalelse om Toftegårds Plads.