9. Udmøntning af midler til vedligeholdelse af Valby Miljøgruppes to bytteøer 2020 (2020-0032424)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg udmønter i alt 6.000 kr. til vedligehold af Valby Miljøgruppes to bytteøer.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af miljøplanen for 2020 vedtaget at afsætte et rammebudget på i alt 6.000 kr. til vedligeholdelse af Miljøgruppens to bytteøer. Herunder følger en beskrivelse og et budget for projektet.

Begge bytteøer bruges flittigt og står udsat i vind og vejr og har brug for løbende vedligehold. Bytteøen ved Valby Bibliotek er meget velbenyttet og bliver derfor naturligt slidt. Bytteøen som i 2017 blev bygget til Porcelænstorvet er, efter at have stået i Folehaven en kort tid, sidste år flyttet til Aksel Sandemoses Plads ved Valby Langgade station hvor det lokale kafferisteri og café Impact Roasters har tilbudt at passe på den.

Løsning

Valby Lokaludvalg udmønter i alt 6.000 og reparation og vedligehold igangsættes.

Økonomi

Udgift

Budget

Reparation og forbedring af begge bytteøer

5000

Promovering på Facebook

500

Diverse

500

I alt

6000

Beløbet afsættes indenfor de afsatte midler til miljø i 2020.

Videre proces

Lokal håndværker sættes i gang med opgaven.

Beslutning

1. Valby Lokaludvalg godkendte udmøntning af i alt 6.000 kr. til vedligehold af Valby Miljøgruppes to bytteøer.