11. Meddelelser

Sagsfremstilling

 

Saxtorphsvej 

Som opfølgning på teknik- og miljøborgmesterens samt børne- og ungdomsborgmesterens besøg på Saxtorphsvej den 13. januar deltager Stefan Emkjær og Michael Fjeldsøe i et møde på rådhuset mandag den 16. marts med borgmestrene og forvaltningen. 

Flygtningecentret på Ottiliavej 

Valby Lokaludvalg og Bispebjerg Lokaludvalg har modtaget svar fra Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Cecilia Lonning Skovgaard på deres fælles henvendelse omkring flygtningecentret på Ottiliavej. 

Svaret er vedlagt som bilag. 

Badestrand i Valbyparken

Den fælles arbejdsgruppe med Kgs. Enghave Lokaludvalg har afholdt møde med Teknik- og Miljøforvaltningen om prioritering af ønskerne til færdiggørelse af Badestrand i Valbyparken.

Ældreboliger i den  tidligere brandstation på Hansstedvej 

Michael Fjeldsøe, Stefan Emkjær, Kirsten Henriksen, Uffe Jacobsen og Lene Buerup Andersen er inviteret til møde med Thomas Baggesen og Per Christiansen fra henholdsvis Økonomiforvaltningen og Sundhed- og Omsorgsforvaltningen om ældreboliger i den nedlagte brandstation på Hansstedvej. Mødet finder sted den 21. februar 2020.

Beslutning

Nye meddelelser på mødet:

Invitation til netværksmøde den 3. marts om borgerinddragelse på Kulturhusene
Vanløse Lokaludvalg har inviteret op til 4 medlemmer fra hvert lokaludvalg under Kultur V til et netværksmøde om borger og brugerinddragelse på Kulturhusene. Mødet holdes den 3. marts kl. 17.30-19.30 i Kulturstationen Vanløse, med tilmelding senest den 27. februar 2020.

Kultur og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde deltager i lokaludvalgets majmøde
Kultur og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde er inviteret, og har sagt ja, til at deltage i lokaludvalgets møde den 12. maj 2020. Mødet planlægges afholdt i Valbyhallen og vi håber på en god drøftelse af planer for Valby Idrætspark mv.

Vejledning om private fællesveje er opdateret
Lokaludvalgenes vejledning om private fællesveje fra 2015 er blevet opdateret i forhold til de nyeste regler og rammer.

Drøftelse af modeller for tilpasning af lokaludvalg
Borgerrepræsentationens sekretariat vil gerne komme ud til en drøftelse og præsentere modeller for tilpasning af lokaludvalg i Valby Lokaludvalgs møde den 9. juni 2020.