6. Udpegning af medlem til styregruppen Valby Idrætsby (2020-0849964)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Niels Danhøj udpeges til styregruppen for Valby Idrætsby 

Problemstilling

En sammenslutning af foreninger med aktiviteter i Valby Idrætspark har sammen udviklet visionsoplægget Valby Idrætsby. 

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 15. september præsenterede Jan Barslev og Per Jacobsen visionen for Valby Idrætsby, og inviterede Valby Lokaludvalg til at udpege et medlem til styregruppen. 

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Niels Danhøj udpeges til pladsen som repræsentant for Valby Lokaludvalg. 

Løsning

Valby Lokaludvalg indstiller Niels Danhøj til styregruppen Valby Idrætsby.

 

Beslutning

1) Niels Danhøj blev udpeget