1. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt

Fraværende med afbud: 
Dorte Viborg, Driss el Mekki, Stefan Emkjær, Birgit Meisel, Jan Barslev.