11. Meddelelser

Sagsfremstilling

Mødeforum
Michael Fjeldsøe deltog d. 3. november i Mødeforum (online) med forvaltning og øvrige lokaludvalgsformænd.

Dialogmøde om Solterrasserne
Valby Lokaludvalg var d,. 5 november vært ved et virtuelt møde om planerne for Solterrasserne. På mødet deltog repræsentanter for Økonomiforvaltningen, Socialforvaltningen, Mændenes Hjem, Politiet, Valby Lokaludvalg og ca. 70 borgere. 

2025 Konference
Der afholdes d. 20. november en konference om hvordan lokaludvalg og miljøpunkter kan bidrage til at nå Københavns Kommunes 2025 mål. Konferencen holdes så den overholder de gældende retningslinjer for konferencer. 

 

Beslutning

Der var følgende meddelelser på mødet: 

Michael Fjeldsøe deltog ikke i Mødeforum d. 3. november. 

Saxtorphsvej
Formandsskabet mødes med Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen om ny institution på Saxtorphsvej