3. Faglig høring vedr. udarbejdelse af tillæg 1 il lokalplan 237 'Folehaven' (2020-0850293)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg dørfter og vedtager høringssvar

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt Faglig høring i forbindelse med udbarbejdelse af tillæg 1 til lokalplan 237 'Folehaven' til forvaltninger og Valby Lokaludvalg. 

Det berørte område ligger centralt i Folehavekvarteret og omhandler de matrikler, hvor plejehjem og skole i dag ligger. 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker at bygge et nyt, tidssvarende plejehjem. Derudover er der ønske om en dagsinstitution. Ialt lægges der op til 9000 m2 byggeri. 

Sundheds- og omsorgsforvaltningen oplyser, at de har brug for 7.000 m2 plejehjem. 

Områdefornyelse Folehavekvarteret har arbejdet med det åbne område, der ligger umiddelbart op til plejehjemmet og overfor Vigerslev Bibliotek/Kirsebærhavens Skole. Der er opnået finansiering til en forbedring af dette byrum. Omrdåefornyelsen er derfor opmærksom på, at de nye byggerier opføres, så de åbner sig mod byrummet samt at friarealerne udføres, så der er en naturlig overgang. Dette ønske tilslutter Sundsheds- og Omsorgsforvaltningen sig. 

By&Trafik drøftede høringne på møde d. 2. november og har udarbejdet vedlgate forslag til høringssvar. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

 

Videre proces

 

Dette er den første del af lokalplanprocessen. Efter denne høring går Teknik- og Miljøforvaltningen igang udarbejdelse af forslag til tillæg til lokalplan.

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt