7. Brug af resterende miljømidler 2020 (2020-0850167)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

  1. At Valby Lokaludvalg godkender, at de resterende midler afsat til "Fokus på unge og tilflyttere i kollegier og ungdomsboliger" i alt 17.500,- i stedet benyttes til onlineindsatsen "Klimakærlig mad"

Problemstilling

Grundet coronaretriktionerne har det ikke været muligt at gennemføre, de under indsatsen  "Fokus på unge og tilflyttere i kollegier og ungdomsboliger", planlagte fællsesspisninger.

Miljøgruppen ønsker i stedet at bruge midlerne på en onlineindsats med det formål fremme klimavenlig mad.

Indsatserne "Byttemarked" og "Juletræstænding" vil det ligeledes ikke være muligt at gennemføre og midlerne søges derfor ikke udmøntet. Midleren afsat til "Diverse" vil ligeledes ikke søges udmøntet. 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender formandens indstilling. 

Økonomi

I december 2019 udmøntedes i alt 25.000,- kr. til 2020-indsatsen "Fokus på unge og tilflyttere i kollegier og ungdomsboliger".

I alt 7.500,- kr. er blevet brugt på fællesspisningsarrangementer i februar 2020.

De resterende 17.500,- kr. ønskes brugt på en onlineindsats til fremme af klimavenlig mad i december 2020.

Videre proces

Valby Lokaludvalg godkender formandens indstilling og indsatsen igangsættes med de allerede afsatte midler.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt