10. Sammenlægning af puljer (2020-0851685)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg godkender sammenlægning af Lokalpuljen og den interne pulje

Problemstilling

2020 har været et specielt år også på puljeområdet. 

Vi har d.d. kr. 280.195 kr., der ikke er disponerede, heraf kr. 61.350,- i lokalpuljen. 

For at gøre puljeadministrationen smidigere resten af året foreslås det at slå den interne pulje og Lokalpuljen sammen. 

Løsning

 at Valby Lokaludvalg godkender sammenlægning af Lokalpuljen og den interne pulje


Videre proces

 

På lokaludvalgets møde i december drøftes brug af restmidler for 2020

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. 

Sekretariatet blev bemyndiget til at få repareret belysningen på Toftegårds Plads syd for et beløb på max. kr. 50.000,-.